A composición  1. Composición intuitiva. O concepto de equilibrio visual.
  2.  Psicoloxía da forma. As leis visuais que rexen as relacións entre as formas do cadro.