A cor.  •    Terminoloxía, materiais e procedementos básicos.
  •  Percepción da cor. Sínteses aditiva e substractiva.Cor luz e cor pigmento.
  • Modificacións da cor. Saturación-ton-valor. Gamas cromáticas.
  • Cores complementarias. Relacións harmónicas e interacción da cor.
  • Fenómenos ópticos. Psicoloxía da cor. Aplicacións.